OFERTA

Naprawy obiektów hydrotechnicznych i inżynieryjnych

Jeden z bardziej przyszłościowych zadań którymi zajmuje się Langeo Construction S.A. to naprawa i wzmacnianie istniejących obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych.

Prace wykonujemy kompleksowo, od usunięcia starych powłok, warstw skorodowanego betonu, przez kolejne czynności jak: odtworzenie i wbudowanie nowego zbrojenia, odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zbrojeń, wytworzenie warstwy szczepnej przed nałożeniem nowego betonu, nałożenie nowego betonu ( ręcznie, torkret itd. ) następnie odpowiednie zabezpieczenie powierzchni. Najczęściej wymagane jest także uzupełnienie i czyszczenie elewacji, w tym elewacji z kamienia naturalnego, piaskowca itp.

Tak wykonane prace przywracają dawną świetność odnowionej konstrukcji.

Często jednak ze względu na osłabienie powstałe w czasie użytkowania obiektu, a także przez zwiększone obciążenia na konstrukcje wynikające z bardziej intensywnego ruchu dany obiekt musimy wzmocnić ponad pierwotne parametry bądź przywrócić do pierwotnych parametrów jeśli obecne są poniżej oczekiwanych.

Wykonujemy szereg prac, dzięki któremu uzyskujemy polepszenie parametrów wytrzymałościowych obiektów:

  • wklejanie prętów kotwionych chemicznie, zarówno kotwienie na kilkanaście centymetrów jak i głębokie na kilkadziesiąt i więcej centymetrów.
  • zszywanie prętami specjalnego typu konstrukcji ceglanych, murów, zwieńczeń. pręty wklejane są zarówno prostopadle do powierzchni na wymaganą głębokość jak i powierzchniowo wzdłuż spoin między cegłami. W tym przypadku używamy odpowiednich modyfikowanych spoiw ceglanych.
  • wklejanie taśm i mat węglowych renomowanych producentów. Ten małoinwazyjny sposób pozwala zwiększyć wytrzymałość elementów konstrukcyjnych na wszystkich obiektach, pozwala to zarówno na wprowadzenie dodatkowych obciążeń , jak i często na likwidację niektórych elementów konstrukcyjnych, których rolę przejmą taśmy. Często też bez odpowiedniego wzmocnienia taśmami elementów stropów czy ścian wykonanie otworów np. w przypadku adaptacji budynków pod windy, schody ruchome byłoby niemożliwe.
  • wykonanie powłok wzmacniających – torkretowanie

Prace możemy wykonywać jako pojedyncze zlecenie lub jako etap całości , wykonując dodatkowo powłoki ochronne, powłoki bitumiczne, naprawy i odtworzenie dylatacji.

Zaufaj specjalistom i skontaktuj się z Nami

Adres firmy

Kpt. Pilota Żwirki 1C / 4D, 90-448 Łódź

Langeo Group sp z o.o wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0001002191 , NIP 725-23-25-366 ,REGON 523662288, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości