Rozbiórki hydrodynamiczne

Rozbiórki hydrodynamiczne

Rozbiórki wykonywane strumieniem wody pod ogromnym ciśnieniem (do 3000 Bar) bez użycia dodatkowego ścierniwa. Pozwala na rozbiórkę każdego materiału mineralnego, konstrukcji żelbetowych w sytuacjach gdy inne rozwiązania są niemożliwe do zastosowania.

Z zalet które oferuje ta metoda najważniejsze to brak udaru, dokładność rozbiórki, brak ograniczeń gabarytów wyburzanych konstrukcji.

Metoda pozwala na wyburzanie warstwami co pozwala odkryć zbrojenie na odpowiedniej głębokości nie naruszając dalszej konstrukcji i jednoczenie nie uszkadzając samego zbrojenia.