OFERTA

Wyburzenia i roboty ziemne

Roboty te wykonujemy sprzętem w postaci koparek na podwoziu gąsienicowym wyposażonym w osprzęt hydrauliczny. Podstawowe wyposażenie to młoty wyburzeniowe o dużej sile oraz nożyce.

Ten rodzaj wyburzeń pozwala na szybką rozbiórkę dużych obiektów przy zachowaniu rozsądnych kosztów. Metoda świetnie sprawdza się w przypadku rozbiórek dużych pofabrycznych obiektów, starych budynków mieszkalnych, które z różnych powodów nie mogą być ponownie zamieszkane, a także w przypadku wysokich budynków przy których inne rozwiązania jak wyburzenia minerskie nie mogą być użyte, ze względu na ograniczoną przestrzeń wokół obiektu i użytkowana w pobliżu zabudowa. Wyburzenia sprzętem ciężkim stosowane jest przy usuwaniu obiektów inżynieryjnych: mosty, wiadukty, kładki o ile warunki na to pozwalają.

Roboty wykonujemy kompleksowo czyli przygotowujemy projekt rozbiórki jeśli taki nie został dotąd opracowany, wykonujemy rozbiórkę zgodnie z projektem i wytycznymi inspektora, następnie zajmujemy się wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki. Wykonujemy też recykling materiałów porozbiórkowych na miejscu, dzięki czemu większość kruszywa porozbiórkowego może zostać ponownie wykorzystana np. jako podbudowy dróg, chodników, wzmocnienia nasypów, skarp itp.

Roboty niemal niezbędne w związku z wyburzeniami ale także przy wznoszeniu nowych budynków to roboty ziemne. W Langeo wykonujemy roboty ziemne koparkami, koparko-ładowarkami w całym przekroju dostępnych maszyn, od minikoparek wykonujących prace specjalistyczne po duże maszyny o ogromnej wydajności zapewniające szybkie usunięcie zbędnego gruntu.

Odpowiedni sprzęt i wykwalifikowana kadra operatorów pozwala na wykonanie wykopów i nasypów każdego rodzaju i wielkości.

Zaufaj specjalistom i skontaktuj się z Nami

Adres firmy

Kpt. Pilota Żwirki 1C / 4D, 90-448 Łódź

Langeo Group sp z o.o wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0001002191 , NIP 725-23-25-366 ,REGON 523662288, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości